Usługi pozostałe

USŁUGI POZOSTAŁE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA KLIENTÓW BIURA Zmiana we wpisie do CEIDG Segregowanie dostarczonych do zaksięgowania dokumentów Przygotowanie i wysyłka dokumentów pocztą lub kurierem Archiwizacja dokumentacji księgowej w sposób wymagany przepisami prawa Wystawienie i wysyłka noty korygującej Przygotowanie i dostarczenie deklaracji Intrastat Przygotowanie i dostarczenie sprawozdania do GUS Sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia przez US lub ZUS Osobiste stawiennictwo lub telefoniczne wyjaśnienia w urzędzie (np. ZUS US itp.) lub innej instytucji na życzenie klienta Korekta podatku należnego ze względu na ulgę na „złe długi”:
  • Korekta Deklaracji VAT-7 z tytułu niezapłaconych należności
Korekta spowodowana dostarczeniem dokumentów lub informacji po ustawowym okresie rozliczenia podatku:
  • Korekta Deklaracji VAT-UE
  • Korekta Deklaracji VAT-7
  • Korekta Deklaracji PIT
  • Korekta ZUS, PIT
Obsługa kontroli zwrotu podatku Rozliczenie roczne przedsiębiorcy lub wspólnika: Sporządzenie sprawozdania rocznego zgodnie z ustawą o rachunkowości Sporządzanie wniosków kredytowych Przygotowanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych dostosowanej do specyfiki Firmy Klienta Przygotowanie Polityki Rachunkowości dostosowanej do specyfiki Firmy Klienta Przygotowanie Zakładowego Planu Kont dostosowanego do specyfiki Firmy Klienta Przygotowanie instrukcji organizacyjnych dostosowanych do specyfiki firmy Klienta
  • instrukcja gospodarki kasowej
  • instrukcja inwentaryzacyjna
  • instrukcja gospodarki magazynowej
Przygotowanie analizy finansowej przedsiębiorstwa
Print Friendly