Usługi doradcze

Usługi przeznaczone dla:
  • Aktualnego Klienta Biura.
  • Przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, który nie jest odbiorcą innych usług świadczonych przez Biuro, niezależnie od formy prowadzonej dokumentacji finansowo – księgowej.
  • Osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Usługi doradcze obejmują: Konsultacje księgowe, w tym w szczególności:
  • Przygotowanie i analizy umów (w tym umowy o pracę, cywilnoprawne itp.) i aneksów pod kątem skutków finansowo – księgowych,
  • optymalizacja form zatrudnienia,
  • wykonywanie raportów finansowych i kadrowo – płacowych, innych niż wymagane prawem dla danego podmiotu,
  • Przygotowanie dokumentów finansowo – księgowych, niezbędnych do przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego
Inne usługi doradcze wg. ustaleń z klientem np.:
  • doradztwo przy zakładaniu działalności gospodarczej,
  • prognozy finansowe
  • rozliczanie projektów unijnych, itp.
Print Friendly