Tarcza Antykryzysowa Mikropożyczka dla przedsiębiorcy

Tarcza Antykryzysowa

Mikropożyczka dla przedsiębiorcy

  • Ponadto mikro przedsiębiorca może wystąpić o udzielenie mikropożyczki ze środków Funduszu Pracy.
  • To jednorazowa pożyczka na pokrycie kosztów mikro przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
  • Pożyczka w wysokości 5 tys. zł, przyznawana jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z 6 miesięcznym okresem karencji.
  • Umorzenie pożyczki jest możliwe pod warunkiem, że przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
  • Wniosek o pożyczkę będzie trzeba złożyć do powiatowego urzędu pracy.