Tarcza Antykryzysowa Azyl dla firm

Tarcza Antykryzysowa

Azyl dla firm

Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich czytelników w tym trudnym dla nas przedsiębiorców okresie. Czas Pandemii. Sieje spustoszenie niewidzialny zabójca – „koronawirus”. Jesteście w domu, pracujecie zdalnie korzystając z udogodnień techniki i dobrodziejstwa Internetu? Czy może należycie do grupy przedsiębiorców, którzy mają zakaz prowadzenia działalności, a macie wynajęte lokale, kredyty albo leasingi na maszyny, urządzenia, na inwestycje, zatrudniacie pracowników, macie kredyt na mieszkanie?

czytaj całość

Tarcza Antykryzysowa Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Tarcza Antykryzysowa

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

  • Świadczenie postojowe stanowi jednorazową wypłatę dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych;
  • Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia C0V1D-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna;
czytaj całość

Tarcza Antykryzysowa Zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS (Art. 31ZO – 31ZP)

Tarcza Antykryzysowa

Zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS (Art. 31ZO – 31ZP)

  • Ustawa przewiduje możliwość zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.;
czytaj całość

Tarcza Antykryzysowa Dofinansowania dla MSP części kosztów wynagrodzeń pracowników

Tarcza Antykryzysowa

Dofinansowania dla MSP części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

  • Warunki przyznania:
    1. spadek obrotów gospodarczych, tj. zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego.
    2. spadek obrotów gospodarczych związany z epidemią COVID-19
czytaj całość

Tarcza Antykryzysowa Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzc)

Tarcza Antykryzysowa

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzc)

  • Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
czytaj całość